• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe podejścia do projektowania centrum handlowego: przyciąganie klientów w erze e-commerce.

Nowoczesne przedsiębiorstwa, nawet o średnim kapitale, wykorzystują całymi garściami z osiągnięć techniki komputerowej, a przede wszystkim baz danych i sieci internetowych. To właśnie dzięki połączeniu kompów w różnych biurach w jedną sieć dopuszczalne stało się zapewnienie wszystkim pracownikom, np. pionu logistycznego bądź administracyjnego, dojście do tych samych dokumentów w czasie faktycznym. Bazy danych utrzymywane na firmowych serwerach są rejestrowane online tuż po ich edytowaniu oraz tak np. zestawienie godzin obecności pracowników w minionym miesiącu może zostać wypracowane automatycznie przez aplikacje a w następnej kolejności przez pracownika wyłącznie pobrane, zaprezentowane i przesłane dalej. Jeszcze bardziej korzysta na komputeryzacji proces logistyczny – przetestuj ANCHOR. Jeżeli korporacja posiada magazyny w różnych częściach kraju bądź też kontynentu, bez kwestionowania centrala zawiadująca transportem i wszystkimi innymi procesami będzie chciała mieć stały dostęp do obowiązujących danych na temat ilości towaru w konkretnym magazynie czy ilości paliwa zniszczonego na przewóz lorami. Komputerowe aplikacje stają się tu koniecznym narzędziem pracy.

1. Dołącz teraz

2. Zobacz więcej

3. Przeczytaj więcej

4. Przejdź do strony

5. Kontynuuj

Categories: Blog

Comments are closed.