• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola przedsiębiorstw w społeczności lokalnej.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na atut jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Tutaj

2. Sprawdź teraz

3. Przejdź do strony

4. Przeczytaj więcej

5. Zajrzyj tutaj Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Categories: Biznes

Comments are closed.